Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
TehlaHľadať
 
 

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

           - platný doklad totožnosti - občiansky preukaz ( prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

           - originál osvedčovanej listiny

           - fotokópia osvedčovanej listiny

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

- ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)

- je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku

- ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)

- ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností, geometrické mapy a pod.)

Poplatok:

- v slovenskom jazyku – 2,00 €/1 strana - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

- v českom jazyku - 3 €/1 strana

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady:

          - platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na telefónnom čísle Obecného úradu v Tehle – 036/6398006.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

- na základe "Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu

- na listine, ktorá sa má použiť v cudzine

- na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku (okrem českého jazyka)

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok:

2,00 €/1 podpis - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

 


 
ÚvodÚvodná stránka